Nowości
Bio Kaszka Jęczmienno-Gryczana 200g
Bio Kaszka Jęczmienno-Gryczana 200g
13,00 zł
szt.
Łyżka Smaku Truskawka, Burak, Jeżyna 40 g
Łyżka Smaku Truskawka, Burak, Jeżyna 40 g
19,50 zł
Łyżka Smaku Truskawka 40 g
Łyżka Smaku Truskawka 40 g
18,50 zł
Łyżka Smaku Owoce Leśne 40 g
Łyżka Smaku Owoce Leśne 40 g
19,50 zł
Łyżka Smaku Malina 40g
Łyżka Smaku Malina 40g
19,90 zł
Łyżka Smaku Jagoda 40g
Łyżka Smaku Jagoda 40g
19,50 zł
Łyżka Smaku Jabłko, Gruszka i Pietruszka 40g
Łyżka Smaku Jabłko, Gruszka i Pietruszka 40g
18,50 zł
Łyżka Smaku Dynia Brzoskwinia 40g
Łyżka Smaku Dynia Brzoskwinia 40g
20,90 zł
Łyżka Smaku Czarna Porzeczka 40g
Łyżka Smaku Czarna Porzeczka 40g
17,00 zł
Bio Kaszka 4 Zbóż 200g
Bio Kaszka 4 Zbóż 200g
12,90 zł
szt.
Bio Kaszka Owsiana 200g
Bio Kaszka Owsiana 200g
11,50 zł
szt.
Bio Kaszka Jaglano - Owsiana 200g
Bio Kaszka Jaglano - Owsiana 200g
11,50 zł
szt.
Bio Kaszka 5 zbóż 200g
Bio Kaszka 5 zbóż 200g
11,50 zł
szt.
Bio Kaszka Jaglana 200g
Bio Kaszka Jaglana 200g
11,50 zł
szt.
Bio Manna Dawnych Zbóż 200g
Bio Manna Dawnych Zbóż 200g
13,00 zł
szt.
Pasta z Tamaryndowca BIO 135g
Pasta z Tamaryndowca BIO 135g
14,90 zł
szt.
Pasta do zębów z fluorem i ksylitolem
Pasta do zębów z fluorem i ksylitolem
10,00 zł 6,90 zł
szt.
Pasta do zębów bez fluoru, z ksylitolem
Pasta do zębów bez fluoru, z ksylitolem
10,00 zł 6,90 zł
szt.
Truskawkowy mus do ciała
Truskawkowy mus do ciała
12,00 zł
szt.
Maska do włosów Indyjski Jaśmin
Maska do włosów Indyjski Jaśmin
11,00 zł
szt.
Tymianek 20g
Tymianek 20g
3,80 zł
szt.
Sól ziołowa 90g
Sól ziołowa 90g
5,20 zł
szt.
Sól morska z owocami 100g
Sól morska z owocami 100g
4,60 zł
szt.
Sól morska 150g
Sól morska 150g
4,50 zł
szt.
Rozmaryn 30g
Rozmaryn 30g
5,00 zł
szt.
Pieprz ziołowy podlaski 60g
Pieprz ziołowy podlaski 60g
5,50 zł
szt.
Pieprz zielony ziarno 20g
Pieprz zielony ziarno 20g
7,00 zł
szt.
Pieprz kolorowy 30g
Pieprz kolorowy 30g
8,50 zł
szt.
Pieprz czarny mielony 50g
Pieprz czarny mielony 50g
7,00 zł
szt.
Pieprz Cayenne 60g
Pieprz Cayenne 60g
6,00 zł
szt.
Pieprz biały ziarno 30g
Pieprz biały ziarno 30g
6,70 zł
szt.
Pieprz biały mielony 30g
Pieprz biały mielony 30g
8,90 zł
szt.
Papryka ostra 60g
Papryka ostra 60g
5,60 zł
szt.
Natka pietruszki 20g
Natka pietruszki 20g
3,50 zł
szt.
Kozieradka mielona 60g
Kozieradka mielona 60g
6,20 zł
szt.
Kozieradka 60g
Kozieradka 60g
5,50 zł
szt.
Kolendra liść 20g
Kolendra liść 20g
4,80 zł
szt.
Kolendra mielona 30g
Kolendra mielona 30g
5,00 zł
szt.
Kolendra 30g
Kolendra 30g
4,50 zł
szt.
Kminek ziarno 60g
Kminek ziarno 60g
4,90 zł
szt.
Kminek mielony 60g
Kminek mielony 60g
5,90 zł
szt.
Kmin rzymski mielony 30g
Kmin rzymski mielony 30g
5,80 zł
szt.
Imbir mielony 60g
Imbir mielony 60g
4,60 zł
szt.
Goździki mielone 30g
Goździki mielone 30g
6,50 zł
szt.
Gorczyca czarna 70g
Gorczyca czarna 70g
3,90 zł
szt.
Producenci
RODO

Szanowny Użytkowniku!


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym
dalej jako „RODO” oraz w związku z wypełnieniem obowiązku informacyjnego
wynikającym wprost z przepisów niniejszego rozporządzenia poniżej przedstawiamy
klauzulę informacyjną.

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

I Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Zielony Sklep 24 Izabela Falba  prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą: Izabela Falba, adres: ul. Światowida róg
Ćmielowskiej lokal 13 b, 03-144 Warszawa (zwana dalej Administratorem).

II Dane kontaktowe.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Światowida róg
Ćmielowskiej lokal 13 b, 03-144 Warszawa.

III Prezes Urzędu Ochrony Danych.
Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
1. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy-zlecenia,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z zawartą umową;

3. Przetwarzanie Twoich jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9
ust. 2 lit. f RODO)

4. Celem przetwarzania Twoich danych jest także, pod warunkiem wyrażenia zgody,
marketing bezpośredni i personalny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. przetwarzanie
danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody znajduje się poniżej i jego
wyrażenie nie jest wymagane, ale jest konieczne do dokonywania takich czynności, jak np.:

a. wysłanie kartek świątecznych,
b. informowanie o bieżących akcjach promocyjnych,
c. informowanie o bieżącej dostępności produktów,

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),

6. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f)
RODO).


V. Okres przechowywania danych osobowych.
1. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO do chwili wykonania umowy – zlecenia;
2. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową-
zleceniem;
3. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust/1
lit. c RODO do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa;
4. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 9 ust. 2
lit. F RODO do momentu przedawnienia roszczeń.
5. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

VI Odbiorcy danych osobowych.
1. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych
danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym
w szczególności obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna,
obsługa pocztowo – kurierska oraz pracownicy i współpracownicy Administratora.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i
tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

2. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane
osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez
systemy poczty elektronicznej, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie
aplikacje mobilne i komputerowe etc., a Administrator nie ma wiedzy co do
umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to
w konsekwencji Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych
danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych
dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator
informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez
zawarcie umowy z Administratorem bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek
wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą upubliczniła swoje dane
w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Prawo do dostępu swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), gdy
są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) przy czym jeżeli przetwarzanie danych
osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. d RODO), Administrator nie będzie zobowiązany
do usunięcia takich danych osobowych;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
5. Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO) z tym, że prawo to nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Administrator jest
zobowiązany do realizacji prawa do przenoszenia danych jedynie w sytuacji, gdy
przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane
dotyczą i wyłącznie pod warunkiem, że przetwarzanie to odbywa się w sposób
zautomatyzowany i będzie technicznie możliwe.
6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Administrator informuje, że w zakresie danych przetwarzanych do celów marketingowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięciem.
Administrator informuje, że w zakresie danych przetwarzanych do celów realizacji umowy-
zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego
wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać
ograniczone ich przetwarzanie.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem na adres wskazany w
punkcie 2 niniejszej informacji.

VIII Obowiązek podania danych.
Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganym prawem lub niezbędnym
do zawarcia i realizacji umowy spowoduje brak udzielenia jakiejkolwiek usługi, w tym
przyjęcia zamówienia.


IX Bezpieczeństwo danych osobowych.
1. Celem zapewnienia odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator zgodnie z art. 32 ust.1 RODO wdrożył następujące techniczne
i organizacyjne środki bezpieczeństwa:
a. instalacja oprogramowania zabezpieczającego,
b. zabezpieczenie komputera hasłem dostępu,
c. klauzula poufności danych w korespondencji elektronicznej
d. system antywirusowy,
e. system wykrywania włamań.

2. Administrator na wyraźne życzenie klienta przedstawione pisemnie lub
e-mailowo zastosuje szyfrowaną transmisję przekazywanych danych.
3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie
zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl